Ogłoszenie

             W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie informacjami docierającymi do Spółdzielni na temat  domokrążców proponujących naszym lokatorom wymianę    drzwi wejściowych zawiadamiamy, że nie są oni naszymi pracownikami ani nie działają w porozumieniu z nami.

           Przestrzegamy przed wpuszczeniem ich do mieszkań oraz korzystania z ich usług, ponieważ nie działają oni w naszym imieniu.
Apelujemy o ograniczenie zaufania do zgłaszających się przedstawicieli firm zajmujących się wymianą drzwi, którzy bezpodstawnie powołują się na współpracę z naszą Spółdzielnią.

            Przypominamy, że o wszystkich planach jak i działaniach nasi mieszkańcy są informowani na piśmie, bądź  przez wywieszenie ogłoszenia z logo Spółdzielni.
            Ponadto w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można sprawdzić podawane przez przedstawicieli informacje dzwoniąc do Spółdzielni pod nr tel. 32 363 22 83, 32 363 22 88.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie podejmowanie pochopnych decyzji.

Informacja o podjętych uchwałach na WZ

 

Na podstawie § 103 6 ust. 4 Statutu,  Zarząd Spółdzielni podaje do wiadomości,  że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” w Sosnowcu  w dniu 25.06.2015 r.  podjęło  następujące  uchwały:

Informator o powszechnej samoobronie ludności

Realizując zalecenia zawarte w treści Wytycznych Prezydenta Miasta Sosnowca - Szefa Obrony Cywilnej, Zarząd przedstawia do zapoznania się "Informator o powszechnej samoobronie ludności", zawierający zasady postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych.

Informator o powszechnej samoobronie ludności.