Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŚRODULA"   w Sosnowcu powstała w wyniku podziału "Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej" dokonanego na mocy uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podjętej w dniu 15 grudnia 1990 r. Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa podzieliła się wówczas na cztery niezależne spółdzielnie - powstały: "SOSNOWIECKA  S.M.", "SIELEC", "CENTRUM" i "ŚRODULA".

Spółdzielnia "ŚRODULA" jest właścicielem i zarządcą 34 budynków mieszkalnych wraz  z wbudowanymi lokalami użytkowymi oraz 3 pawilonów użytkowych wolnostojących.

Obiekty spółdzielni wybudowane zostały w latach 1978 - 1989, liczą ponad 3.200 lokali mieszkalnych i ponad 100 lokali użytkowych. Budynki zlokalizowane są w ciekawym   i atrakcyjnym otoczeniu - w pobliżu znajdują się centra handlowe: "Plejada", "Auchan", "Leroy Merlin", zabytkowy zespół pałacowo - parkowy Schöena oraz park "Środula" ze stokiem narciarskim, który będzie jedną z atrakcji Całorocznego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego.

Istniejący układ komunikacyjny zapewnia łatwe połączenie z centrum miasta oraz głównymi szlakami komunikacyjnymi.

Zasoby spółdzielni są w dobrym stanie technicznym, w całości opomiarowane co w efekcie powoduje, że poziom opłat za użytkowanie mieszkań jest utrzymywany na relatywnie niskim poziomie.

Spółdzielnia zarządza nieruchomościami własnymi, przygotowana jest również do zarządzania powierniczego nieruchomościami obcymi.