Wycinka drzew ul.Wyspiańskiego 85-87

         Uprzejmie informujemy mieszkańców budynku przy ul. Wyspiańskiego 81-89, iż na Państwa prośbę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” wystąpi do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa z gatunku klon jesionolistny rosnącego w rejonie segmentu 85-87.

       Wszelki uwagi dotyczące ww. wniosku można  składać do działu administracji w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 08.10.2015r.

Podstawa prawna: art. 83b ust.1 pkt. 3 Ustawy o Ochronie Przyrody.

Informacja o podjętych uchwałach na WZ

 

Na podstawie § 103 6 ust. 4 Statutu,  Zarząd Spółdzielni podaje do wiadomości,  że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” w Sosnowcu  w dniu 25.06.2015 r.  podjęło  następujące  uchwały:

Informator o powszechnej samoobronie ludności

Realizując zalecenia zawarte w treści Wytycznych Prezydenta Miasta Sosnowca - Szefa Obrony Cywilnej, Zarząd przedstawia do zapoznania się "Informator o powszechnej samoobronie ludności", zawierający zasady postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych.

Informator o powszechnej samoobronie ludności.