Pomiary elektryczne ul. Kossaka 8-10

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.07.2015 r rozpoczynamy pomiary instalacji elektrycznej                 w bud. nr 16 ul. Kossaka 8-10

Prace te wykonuje firma:

POMIARY I EKSPERTYZY

ELEKTROENERGETYCZNE                                                

mgr Andrzej Kaleciński

ul. Niepodległości 2/54

32-332 Bukowno

Prosimy o udostępnienie mieszkań przedstawicielom w/w firmy.

Pomiary elektryczne ul. Kossaka 2-4-6

Uprzejmie informujemy, że od dnia  30.07.2015 rozpoczynamy pomiary instalacji elektrycznej               w bud. nr 16 ul. Kossaka 2-4-6

Prace te wykonuje firma:

POMIARY  I EKSPERTYZY

ELEKTROENERGETYCZNE                                                                                                                                       

mgr  Andrzej Kaleciński

ul.  Niepodległości 2/54

32-332 Bukowno

Prosimy o udostępnienie mieszkań przedstawicielom w/w firmy.

 

Informacja o podjętych uchwałach na WZ

 

Na podstawie § 103 6 ust. 4 Statutu,  Zarząd Spółdzielni podaje do wiadomości,  że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” w Sosnowcu  w dniu 25.06.2015 r.  podjęło  następujące  uchwały: