Spółdzielnia Mieszkaniowa "ŚRODULA"   w Sosnowcu powstała w wyniku podziału "Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej" dokonanego na mocy uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podjętej w dniu 15 grudnia 1990 r. Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa podzieliła się wówczas na cztery niezależne spółdzielnie - powstały: "SOSNOWIECKA  S.M.", "SIELEC", "CENTRUM" i "ŚRODULA".

Spółdzielnia "ŚRODULA" jest właścicielem i zarządcą 34 budynków mieszkalnych wraz  z wbudowanymi lokalami użytkowymi oraz 3 pawilonów użytkowych wolnostojących.

Obiekty spółdzielni wybudowane zostały w latach 1978 - 1989, liczą ponad 3.200 lokali mieszkalnych i ponad 100 lokali użytkowych. Budynki zlokalizowane są w ciekawym   i atrakcyjnym otoczeniu - w pobliżu znajdują się centra handlowe: "Plejada", "Auchan", "Leroy Merlin", zabytkowy zespół pałacowo - parkowy Schöena oraz park "Środula" ze stokiem narciarskim, który będzie jedną z atrakcji Całorocznego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego.

Istniejący układ komunikacyjny zapewnia łatwe połączenie z centrum miasta oraz głównymi szlakami komunikacyjnymi.

Zasoby spółdzielni są w dobrym stanie technicznym, w całości opomiarowane co w efekcie powoduje, że poziom opłat za użytkowanie mieszkań jest utrzymywany na relatywnie niskim poziomie.

Spółdzielnia zarządza nieruchomościami własnymi, przygotowana jest również do zarządzania powierniczego nieruchomościami obcymi.

SM Środula

Organy Spółdzielni

Dojazd

Ważne telefony