Pomiary elektryczne ul. W. Stwosza 6-8

Uprzejmie informujemy, że od dnia 05.08.2015r rozpoczynamy pomiary instalacji elektrycznej                 w bud. nr 14 ul. Stwosza 6 – 8 .

Prace te wykonuje firma:

POMIARY I EKSPERTYZY

ELEKTROENERGETYCZNE                                                                                                       

mgr Andrzej Kaleciński

ul. Niepodległości 2/54

32-332 Bukowno

Prosimy o udostępnienie mieszkań przedstawicielom w/w firmy.

Pomiary elektryczne ul. W. Stwosza 2-4

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04.08.2015r rozpoczynamy pomiary instalacji elektrycznej                 w bud. nr 14 ul. Stwosza 2 – 4.

Prace te wykonuje firma:

POMIARY I EKSPERTYZY

ELEKTROENERGETYCZNE                                                         

mgr Andrzej Kaleciński

ul. Niepodległości 2/54

32-332 Bukowno

Prosimy o udostępnienie mieszkań przedstawicielom w/w firmy.

Pomiary elektryczne ul. Kossaka 8-10

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.07.2015 r rozpoczynamy pomiary instalacji elektrycznej                 w bud. nr 16 ul. Kossaka 8-10

Prace te wykonuje firma:

POMIARY I EKSPERTYZY

ELEKTROENERGETYCZNE                                                

mgr Andrzej Kaleciński

ul. Niepodległości 2/54

32-332 Bukowno

Prosimy o udostępnienie mieszkań przedstawicielom w/w firmy.