Informator o powszechnej samoobronie ludności

Realizując zalecenia zawarte w treści Wytycznych Prezydenta Miasta Sosnowca - Szefa Obrony Cywilnej, Zarząd przedstawia do zapoznania się "Informator o powszechnej samoobronie ludności", zawierający zasady postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych.

Informator o powszechnej samoobronie ludności.

Lustracja pełnej działalności Spółdzielni za lata 2010 – 2012

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” informuje, że zgodnie z art. 91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze Spółdzielnia została poddana badaniu lustracyjnemu pełnej działalności za okres od 01.01.2010 do 31.12.2012 r.

Palenie papierosów

Przypominamy , iż zgodnie z „Regulaminem porządku domowego i współżycia mieszkańców w nieruchomościach zarządzanych przez S.M. ŚRODULA”